Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI – ZAŠTITA PODATAKA

Internet stranica osigurajzivot.hr vrši poslovnu djelatnost putem društva OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o., Bukovačka cesta 311, 10000 Zagreb, OIB:88501484498. OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. je ovlašteno društvo za zastupanje u osiguranju sa dozvolom za obavljanje poslova distribucije od strane Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) pod brojem KLASA: UP/I 994-03/22-01/22, iz dana 28.4.2022, (nadalje: Društvo ili izvršitelj obrade).

Politika zaštite osobnih podataka (u daljnjem tekstu Politika) Društva uređuje način i opseg postupaka pri svakom prikupljanju, obradi i pohrani osobnih podataka koji se odvijaju unutar poslovnih procesa i na razini društva. Politikom društvo svoje poslovne procese usklađuje s Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka od 27. travnja 2016. godine (u daljnjem tekstu Opća uredba o zaštiti podataka).

U ovom ćete dokumentu pronaći informacije o tome:

 1. Koje osobne podatke obrađujemo?
 2. Zašto obrađujemo osobne podatke?
 3. Iz kojih izvora prikupljamo osobne podatke i koliko ih dugo čuvamo?
 4. Tko obrađuje vaše osobne podatke i s kim dijelimo iste?
 5. Na koji način štitimo Vaše osobne podatke?
 6. Koje prava imate prilikom obrade osobnih podataka?
 7. Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka

Uvod

OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o., Bukovačka cesta 311, 10000 Zagreb, OIB:88501484498. OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. je ovlašteno društvo za zastupanje u osiguranju sa dozvolom za obavljanje poslova distribucije od strane Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) pod brojem KLASA: UP/I 994-03/22-01/22, iz dana 28.4.2022. U obavljanju svoje djelatnosti, prikupljamo i obrađujemo osobne podatke poštujući sve relevantne zakone i propise.

Ova politika odnosi se na web stranicu Osigurajzivot.hr. Osigurajzivot.hr je internet stranica gdje korisnici mogu potražiti informativni izračun i tako doći do najsuvremenijih ponuda za životna osiguranja sa strane ovlaštenih zastupnika. Sve usluge koje internet stranica osigurajzivot.hr nudi za korisnika su besplatne.

Za potrebe zastupanja u osiguranju OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. je izvršitelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka dok je voditelj obrade Vaših osobnih podataka Generali osiguranje i Merkur osiguranje. „Izvršitelj obrade” znači fizička ili pravna osoba koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade, a „voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

Generali osiguranje i Merkur osiguranje kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. ima ugovor o zastupanju u osiguranju s  Generali osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb i Merkur osiguranje d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskoga 31.

Osobne podatke prikupljamo radi osiguranja pružanja tražene usluge, vršenja ugovornih obveza, zakonske obveze i što učinkovitijeg odgovora na vaš upit. Zaštita osobnih podataka je trajna, te poduzimamo sve mjere za zaštitu istih sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko koliko je potrebno za izvršenje svrhe, osim ako propisom nije određeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za primanje obavijesti, podatke čuvamo dok se privola ne povuče.

Portal osigurajzivot.hr je namijenjen edukaciji i pomoći kod potražnje ponuda na području životnih osiguranja. Preko portala nije moguće direktno sklopiti životno osiguranje. U skladu s gore navedenim, portal omogućuje podnijeti zahtjev za informativni izračun putem objavljenog obrasca. Osoba koja je predala obrazac primit će mail, telefonski poziv, poštu ili koju drugu vrstu željene komunikacije od agenta osiguravatelja, kojem ćemo proslijedit upit. Zastupnik će osobi predati sve zakonom propisane dokumente kao što su IPID, KID, opći uvjeti, obavijest o zaštiti podataka i drugo.

Prikupljanje osobnih podataka u svrhu sklapanja i izvršavanja ugovora o osiguranju nužan je uvjet za sklapanje ugovora, a zakonom je propisana dužnost ugovaratelja osiguranja (korisnika) da prijavi osiguratelju (Generali osiguranje d.d. ili Merkur osiguranje d.d.), odnosno posredniku u osiguranju (Osiguraj život d.o.o.) sve okolnosti koje su značajne za ocjenu rizika, a koje mu nisu mogle ostati nepoznate. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka na vaš zahtjev omogućit ćemo vam uvid u sve vaše osobne podatke kojima raspolažemo, način obrade te mogućnost ograničenja obrade, izmjene ili brisanje istih.

Posvećujemo veliku važnost zaštiti osobnih podataka, a ova Politika uređuje postupanje s Vašim osobnim podacima prilikom korištenja naših usluga. Zaštitom podataka štite se sve informacije koje korisnici dostavljaju vlasniku web stranice.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu, odnosno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca (ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj telefona/mobitela i sl.).

Obrada znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Obujam i vrsta podataka koju obrađujemo može biti različita i ovisi o vrsti pojedinog ugovora o osiguranju kojeg namjeravate sklopiti ili sklapate. U većini slučajeva podaci koje obrađujemo se odnose na Vaše osnovne identifikacijske podatke, vaš e-mail, ime i prezime, godinu rođenja, spol, adresu i broj telefon. Ovi podaci su nam potrebni da bi Vam mogli dati informativni izračun ili najbolju ponudu za policu osiguranja.

Svrhe za koje prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke temeljem Vaših izričitih privola navodimo u nastavku ovog dokumenta:

• da Vas educiramo i pomognemo Vam da sklopite najsuvremenija životna osiguranja,

• radi poduzimanja radnji prije i/ili u svrhu sklapanja ugovora s našim partnerima,

Koje osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo one osobne podatke koje korisnici Internet portala upisuju prilikom registracije, ispunjavanja anketa, informativnih izračuna, ponuda, upitnika i ostalih online obrazaca, pružanja podrške, savjeta ili odgovora na prigovore, plaćanja usluga ili povrata uplaćenih sredstava, te drugih aktivnosti na portalu.

Osobito, obrađujemo sljedeće osobne podatke:

 • identifikacijski podaci, koji podrazumijevaju za privatne korisnike – osobno ime i prezime, korisničko ime i lozinku, adresu stanovanja, OIB, datum rođenja, spol, broj identifikacijske isprave; za poslovne korisnike  osobno ime i prezime odgovorne osobe korisnika, korisničko ime i lozinku, adresu poslovnog korisnika, OIB;
 • kontaktni podaci, koji podrazumijevaju osobne podatke koji vam omogućuju da vam se obratimo, a posebno adresu e-pošte, te telefonski broj.
 1. Zašto obrađujemo osobne podatke?

Vaše osobne podatke obrađujemo u različitim situacijama u različite svrhe, kao što su:

 • Izrada informativnih izračuna
 • Izrada ponuda
 • Izvršavanja ugovora i usluga koje koristimo
 • Udovoljavanje zakonskim propisima.

Prikupljene podatke, kao i podatke koje saznamo kroz pružanje usluga, obrađujemo samo u svrhu za koju su isti dani, za koju ste dali privolu, te u svrhu utemeljenu na pravnoj osnovi, odnosno mjerodavnim zakonskim propisom i legitimnom interesu.

Vaše podatke koristimo radi izvršavanja ugovora i usluga koja nudimo, poput izrade informativnih izračuna i ponuda.

Kod posjetite naše internet stranice u kojoj koristimo i kolačiće, također upotrebljavamo vaše podatke za praćenje broja posjeta i za poboljšavanje naših usluga, te prilagođavanja sadržaja vašim interesima.

Vaše podatke obrađujemo i u svrhu sprečavanja prijevare ili druge zabranjene ili nezakonite aktivnosti, zaštite sigurnosti Internet portala, te time i sigurnosti Vaših osobnih podataka, kao i ispunjavanja zakonskih obveza.

Vaše podatke obrađujemo i radi pridržavanja određenih zakonskih obveza. U tom slučaju ne trebamo dobiti vaš pristanak za takvu obradu. U tu svrhu koristimo osobne podatke za vrijeme od najmanje 11 godina poslije zadnjeg izdanog dokumenta za vašu narudžbu.

Po isteku ugovornih obaveza i zakonskih obaveza za čuvanjem podataka, osobni podaci će biti anonimizirani ili obrisani. U slučaju pravnih, upravnih ili drugih postupaka obrađujemo Vaše osobne podatke u razdoblju potrebnom za vrijeme trajanja takvog postupka.

Vaši osobni podaci će biti obrađivani unutar Europske unije (EU) i naša je odgovornost i obveza zaštite osobnih podataka i čuvanja njihove povjerljivosti definirana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim mjerama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši osobni podaci neće biti dostupni nikome tko za to nema ovlaštenje društva Generali ili Merkur osiguranja.

 1. Iz kojih izvora prikupljamo osobne podatke i koliko ih dugo čuvamo?

Sve navedene osobne podatke ste nam dali sami na našoj stranici osigurajzivot.hr na način:

 • ispunjavanjem obrasca na osigurajzivot.hr,
 • korištenjem naše aplikacije društvenih mreža,
 • da želite informativni izračun ili ponudu za osiguranje,
 • da sklopite osiguranje kod osiguravajućih društava s kojima imamo ugovor o zastupanju,
 • da nas pitate za informacije,
 • da date pohvalu ili žalbu,
 • da se pretplatite na obavijesti putem e-vijesti,
 • da ste učesnik nagradnih igara koje organizira internet stranica osigurajzivot.hr samostalno ili zajedno sa svojim poslovnim partnerima

Nagradna igra

 • Prilikom Vašeg sudjelovanja u našim nagradnim igrama ili obdarivanju (giveaway) prikupljamo podatke, u skladu s Vašom privolom, koji su pravilima pojedine nagradne igre ili obdarivanja predviđeni kao preduvjet sudjelovanja i koji su nužni za ostvarenje Vaših ugovornih prava i naših ugovornih obveza u slučaju Vaše pobjede u igri ili ispunjavanja uvjeta za obdarivanje.

OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. ni na koji način ne prikuplja/kupuje/nabavlja vaše osobne podatke od trećih osoba.

Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke?

Vaše podatke ćemo čuvati onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih obrađujemo.

Podatke čuvamo dok je to potrebno za sklapanje ugovora i još 5 godina nakon završetka ugovornog odnosa, sukladno Zakonu o obveznim odnosima. U trajanju potrebnom za istek zakonskih zastarnih rokova (tri odnosno pet godina) i dodatno razumno vrijeme potrebno da eventualni Vaš zahtjev upućen sudskom ili upravnom tijelu bude dostavljen i nama, ako su ti podaci pribavljeni isključivo u vezi ugovora koje smo sklopili s Vama ili o kojima smo pregovarali (npr. podaci iz zahtjeva/upita za prikupljanje ponude o osiguranju, sudjelovanje u nagradnim igrama i sl.);

Za obradu u marketinške svrhe za koju ste nam dali vašu izričitu privolu smatramo da je to vrijeme od 10 godina od vaše posljednje aktivnosti na stranicama osigurajzivot.hr. Nakon toga podaci će se trajno i potpuno izbrisati.

Kriterij na temelju kojega određujemo razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje ugovora o osiguranju, odnosno, zastara potraživanja propisana zakonom ili točno određena odredba drugog zakona koja nas obvezuje da određene podatke čuvamo točno određeno vrijeme.

Vi u svako vrijeme možete zatražiti potpuno brisanje vaših osobnih podataka koji se obrađuju temeljem privola slanjem info@osigurajzivot.hr ili telefonom na +385 91 605 5927.

 1. Tko obrađuje vaše osobne podatke i s kim dijelimo iste?

Svi Vaši podaci strogo se čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Mi ćemo osigurati da se vaši podaci obrađuju samo na način koji je u skladu sa svrhom koja je gore navedena. Navedene kategorije zaposlenika su upoznate sa našom politikom i procedurama zaštite osobnih podataka i dužne su postupati po istima.

Vaši podaci će se dijeliti sa Generali osiguranje d.d. i Merkur osiguranje d.d. samo u okviru potrebnom za izvršenje naše usluge.

Vaši podaci se dijele isključivo s Osigurateljem/voditeljem obrade:

– Generali osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb.

– Merkur osiguranje, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskoga 31.

Vaši podaci su kod nas sigurni i nećemo ih dijeliti, prodavati ili ustupiti drugim privatnim ili pravnim osobama za druge namjene osim gore navedenih.

 1. Na koji način štitimo Vaše osobne podatke?

Obvezujemo se čuvati privatnost Vaših osobnih podataka, te s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

U obradi osobnih podataka primjenjujemo prepoznate standarde informacijske sigurnosti, primjerice provodimo tehničke i organizacijske mjere zaštite, provjeravamo prikupljanje informacija, pohranjivanje i načine obrade, gdje je to moguće, poduzimamo mjere koje mogu identificirati i /ili spriječiti neovlašteno prikupljanje i zloupotrebu osobnih podataka te umanjiti potencijalnu štetu.

 1. Koje prava imate prilikom obrade osobnih podataka?

Pravo na pristup

U svakom trenutku imate pravo znati koje podatke obrađujemo o vama, u koju svrhu, u kojem vremenskom razdoblju, gdje prikupljamo vaše osobne podatke, kome ih prosljeđujemo, tko ih obrađuje osim nas i koja su vam druga prava vezana uz obradu Vaših osobnih podataka.

U svakom trenutku možete zatražiti informaciju koje sve podatke koje o vama imamo i možete ih izmijeniti slanjem zahtjeva na email info@osigurajzivot.hr. Voditelj obrade osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve dodatne kopije koje zatraži ispitanik voditelj obrade može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. Ako ispitanik podnese zahtjev elektroničkim putem te osim ako ispitanik zatraži drukčije, informacije se pružaju u uobičajenom elektroničkom obliku.

Pravo na ispravak

Ako utvrdite da su osobni podaci koje obradimo o vama netočni ili nepotpuni, imate pravo na popravak ili dopunu. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Izbrisat ćemo vaše osobne podatke u najkraćem mogućem roku ako je ispunjen bilo koji od sljedećih razloga:

 • više ne trebamo vaše osobne podatke u svrhe za koje smo ih obrađivali;
 • povlačite pristanak na obradu vaših osobnih podataka, kada se radi o podacima, o čijoj obradi je potreban za obradu vaš pristanak, a istodobno nemamo drugog razloga zašto ih dalje moramo obrađivati;
 • upotrijebite svoje pravo na prigovor na za osobne podatke koje obrađujemo na temelju naših legitimnih interesa i mi utvrdimo, da niti jedan takav legitiman interes za opravdanje takve obrade nije ili
 • smatrate da je naša obrada osobnih podataka prestala biti u skladu s općim obvezujućim propisima.

Pravo na ograničenje obrade

U nekim slučajevima, pored prava na brisanje, možete ostvariti pravo da ograničite obradu osobnih podataka. To pravo vam omogućuje, u određenim slučajevima, da zahtijevate da se vaši osobni podaci označe, a ti podaci nisu podložni nikakvim daljnjim postupcima obrade – u ovom slučaju ne zauvijek (kao u slučaju prava na brisanje), ali u ograničenom vremenu. Moramo ograničiti obradu osobnih podataka kada:

 • poričete točnost osobnih podataka prije prihvaćanja podataka koji su točni;
 • obrađujemo vaše osobne podatke bez dovoljne pravne osnove (na primjer, izvan onoga što trebamo obraditi), ali preferirate ograničenja takvih podataka od brisanja (na primjer, ako očekujete da ćemo takve podatke ubuduće pružiti);
 • više ne trebamo vaše osobne podatke za gore navedene svrhe obrade, ali ih vi tažite radi određivanja, ili obrane svojih pravnih potraživanja ili
 • podnesete prigovor protiv obrade.

Pravo na prenosivost

Imate pravo dobiti od nas sve vaše osobne podatke koje ste nam dostavili i koje ćemo obraditi na temelju vašeg pristanka i temeljem provedbe ugovora.

Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Imate pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas (pogotovo u slučajevima kad je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade ili je nužna za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito ako je ispitanik dijete). Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Imate pravo da se na vas ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na vas odnose ili na sličan način značajno na vas utječu. Stavak se ne primjenjuje ako je odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i voditelja obrade podataka, dopuštena pravom Unije ili pravom države članice ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Iskorištavajući svoja prava na gore navedeni način, vaše pravo na podnošenje prigovora nadležnom nadzornom tijelu nije taknuto. To možete osobito iskoristiti ako smatrate da neovlašteno obrađujemo vaše osobne podatke ili kršimo opće obvezujuće zakonske propise.

Možete se žaliti Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, +385 (0)1 4609 999, azop@azop.hr , www.azop.hr

 1. Ovlaštena osoba za zaštitu osobnih podataka

OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. je sukladno relevantnim propisima imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka.

Kontakt:

info@osigurajzivot.hr ili

00385 91 605 5927.

Kršenje pravila i uvjeta korištenja privatnosti

OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. si zadržava pravo korištenja svih pravnih sredstava u slučaju kršenja ovih Općih uvjeta, uključujući pravo blokiranja pristupa internet stranici s određene adrese internet mjesta. OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. neće biti odgovoran za prekide ili prekide u telekomunikacijskoj mreži i za pogreške uzrokovane prijenosom podataka putem telekomunikacijske mreže ili za nemogućnost pristupa uslugama internet stranice i za bilo kakvu štetu koja je posljedica gore navedenog.

Pregledom internet stranice, korištenjem internet stranice, uspješnim popunjavanjem i predajom svih obrazaca za kontakt, uključujući registraciju na internet stranici, korisnik-klijent izričito izjavljuje da su Uvjeti korištenja (Politika privatnosti) usluga internet stranice predani prije ispunjavanja kontaktnog obrasca internet stranice, da je pažljivo pregledao Uvjete korištenja i u potpunosti se slaže s istima i ostalim gore navedenim i sa Politikom privatnosti.

OBAVIJEST O PROMJENAMA I KONTAKTI

Ovlašteni smo izmijeniti pravila istaknuta u ovoj Politici. Sve promjene Politike objaviti će se na Internetskom portalu.

Registracijom ili nastavkom korištenja Internet stranice nakon promjene Politike korisnik potvrđuje da je  upoznat s važećim pravilima i da pristaje na obradu podataka u navedene svrhe.

ČESTA PITANJA:

Da li možete zatražiti eksport svih svoji podataka koji se nalaze u našem sustavu?

Da, u svakom trenutku možete zatražiti da vam eksportiramo podatke slanjem zahtjeva na email info@osigurajzivot.hr.

Da li se moji podaci automatski profiliraju i zašto?

U ovisnosti o vašem prošlom interesu možete dobiti i novu ponudu. Isključiva svrha profiliranja je unapređenje naše usluge i vašeg doživljaja korištenja portala. Ova automatizirana obrada ne utječe značajno na vas i ne proizvodi nikakve pravne učinke.

Navedeno profiliranje se ne dijeli s trećim osoba niti na koji način ne utječe na konačne opcije kako i koliko možete koristiti naše usluge. Od profiliranje se možete izuzeti slanjem emaila na info@osigurajzivot.hr.