Opći uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja portala

Portal osigurajzivot.hr je namijenjen edukaciji i pomoći kod potražnje ponuda na području životnih, zdravstvenih osiguranja i osiguranja od nezgode. Preko portala nije moguće direktno sklopiti osiguranje.

U skladu s gore navedenim, portal omogućuje:

– podnijeti zahtjev za informativni izračun.

Osoba koja je predala obrazac primit će mail, telefonski poziv, poštu ili koju drugu vrstu željene komunikacije. Zastupnik, će osobi predati sve zakonom propisane dokumente kao što su IPID, KID, opći uvjeti, obavijest o zaštiti podataka i drugo.

Ograničenje odgovornosti

Tim internet stranice nastojat će da podaci na internetskoj stranici osigurajzivot.hr budu točni i ažurni, ali društvo OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je sudjelovala u izradi navedene internetske stranice ili je još uvijek uključena u nadogradnji internet stranice ne može biti odgovorna za uobičajenu štetu, izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu koja može proizaći iz upotrebe internet stranice ili nemogućnosti korištenja. OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. nastojati će osigurati nesmetan rad internet stranice, ali ne može biti odgovoran za uobičajenu štetu ili izgubljenu dobit ili nematerijalnu štetu koja može nastati korisniku zbog neispravnosti portala. OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. može promijeniti Internet stranicu u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Prava intelektualnog vlasništva (autorska prava)

U svrhu ovih općih uvjeta ‘internet stranica’ je pojam koji pokriva sve internet stranice na ovoj adresi. Nositelj autorskih prava nad svim djelima koja su na bilo koji način uključena u ovu internet stranicu je društvo OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. koje zastupaju Vedran Gepert, Neven Tišma i Dragan Mikić. Znakovi (logotip) portala osigurajzivot.hr zaštićeni su kao usluga ili zaštitni znak i ne smiju se koristiti na bilo koji način bez pisanoga odobrenja nositelja.

Sva prava u odnosu na sadržaj i grafičke elemente, ilustracije ili ostale objave u bilo kojem obliku na našim internet stranicama su zaštićene i mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe i moraju zadržati sve obavijesti o autorskim pravima i stoga se ne smiju kopirati, reproducirati ili distribuirati na bilo koji drugi način.

Ograničavanje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale prikazane na internet stranici korisnik može preuzeti s mreže za svoju osobnu kućnu upotrebu, bez izmjena obavijesti o autorskim pravima, drugim obavijestima o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim pravima. Prijenos i ispis podataka i materijala za gledanje i čitanje u nekomercijalne svrhe je dopušten. Zabranjeno je svako kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, izmjena informacija i materijala ili njihovo slanje poštom te distribucija na bilo koji drugi način bez prethodnoga pismenoga odobrenja. Također je zabranjeno koristiti bilo koji element ove internet stranice u bilo koje svrhe, osim za nekomercijalnu tj. osobnu ili kućnu upotrebu.

Nismo odgovorni za oblik i sadržaj internet stranica koje su na bilo koji način povezane s ovim internet mjestima. Prilikom posjeta internet stranice je odgovornost društva OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o.  isključena u svim slučajevima.

Podaci o društvu

OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o., Bukovačka cesta 311, 10000 Zagreb, OIB:88501484498. OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. je ovlašteno društvo za zastupanje u osiguranju sa dozvolom za obavljanje poslova distribucije od strane Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) pod brojem KLASA: UP/I 994-03/22-01/22, iz dana 28.4.2022.

OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. jamči  pružanje usluga zastupanja u osiguranju u skladu s važećim zakonodavstvom, a pojedinac je u potpunosti odgovoran za točnost danih podataka.

OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. ima ugovor o zastupanju u osiguranju s Generali osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb i MERKUR OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskoga 31.

Nemamo izravan ili neizravan udio u društvu s kojim imamo ugovorni odnos što predstavlja više od 10% udjela glasačkih prava ili udjela u kapitalu navedenog osiguravajućeg društva s kojima imamo ugovornu suradnju.

Rješavanje sporova

Obavještavamo vas o izvansudskom postupku rješavanja sporova između potrošača i pružatelja usluga, te o internom postupku rješavanja prigovora osiguranika koji vrijedi u osiguravajućim društvima s kojima ugovorno surađujemo.

Svi sporovi rješavaju se sporazumno u skladu s izvansudskim sustavom rješavanja sporova. Protiv odluke osiguravajućeg društva dopuštena je žalba. Žalba se podnosi sjedištu osiguravajućeg društva u kojem je osiguranje sklopljeno. Prigovor se može podnijeti u pisanom ili usmenom obliku ili u skladu s propisima osiguravajućeg društva.

Pritužbe u vezi s našim poslovanjem ili uslugama mogu se podnijeti usmeno ili pismeno, na internet stranici osigurajzivot.hr, e-mailom na info@osigurajzivot.hr ili telefonom 091 605 5927. www.generali.hr, e-mailom na info.hr@generali.com i https://www.merkur.hr/prituzbe ili telefonom 0800 360 360 ili putem pošte na adresu Generali osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb i MERKUR OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskoga 31. Više informacija o postupcima podnošenja pritužbi možete pronaći na adresi https://www.generali.hr/korisnicka-zona/informacija-o-podnosenju-prituzbe ili telefonom 01/4600 400 i na adresi https://www.merkur.hr/documents/12682821/13606956/OBAVIJEST+O+NA%C4%8CINU+PODNO%C5%A0ENJA+PRITU%C5%BDBI+I+PRIGOVORA.pdf/2e195b42-fecd-9709-eaba fe58bd36c941?t=1644911456490.

Ostale odredbe

Upozorenje: osigurajzivot.hr. portal ne jamči za točnost izjava o cijenama / premijama i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj općih uvjeta navedenih na internet stranici osigurajzivot.hr. Zbog promjena uvjeta i cjenika osiguravajućih društava, mogu postojati razlike u cijeni osiguranja koja je navedena na internet mjestu i stvarnoj cijeni / premiji osiguranja. O svim promjenama će se obavijestiti osiguranika prije sklapanja osiguranja i prije potpisivanja i plaćanja prve premije (ako je predviđeno). OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. ne preuzima nikakve obveze i samo osiguranje se ne prihvaća, niti je prihvaćena ponuda koju je primio agent osiguravatelja ili internet posjetitelj sam nakon potpisivanja i uplate premije predao osiguravajućem društvu.

Korisnik internet stranice svjestan je činjenice da se u slučaju da je potrebno osiguravajućem društvu predati ponudu za sklapanje osiguranja, a osiguranje se ne sklopi odmah, cijena može promijeniti jer osiguravajuće društvo procjenjuje prihvat osiguranja na temelju podataka navedenih u ponudi. Osiguravajuće društvo prihvaća prijem u osiguranje pojedinačno na temelju različitih čimbenika kao što su: zdravstveno stanje, visina, težina, zanimanje, itd. Ugovaratelja osiguranja o promijenjenim uvjetima prijema u osiguranje izravno izvještava osiguravajuće društvo i može odustati od osiguranja u skladu s uvjetima osiguravajućeg društva.

Korištenjem internet stranice korisnik potvrđuje da je prihvatio ovdje opisane uvjete i da se slaže s njima. Sadržaj ove stranice je samo u informativne svrhe. OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve pogreške koje su se dogodile iz bilo kojeg razloga. Objavljeni sadržaj može sadržavati netočnosti ili tiskarske pogreške. OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. izričito isključuje vlastitu odgovornost za netočnosti ili pogreške. Isključivu odgovornost za autentičnost osobnih podataka i podataka za kontakt preuzimaju korisnici internet stranice. Za internet stranicu osigurajzivot.hr, OSIGURAJ ŽIVOT d.o.o. isključuje bilo kakvu vlastitu odgovornost.