Osiguranje djece

Najljepše je gledati kako Vaše dijete raste, razvija se i mijenja u odgovornu osobu.

Uloga je svakog roditelja poticati ga na odabrani put i osigurati njegovo sigurno i bezbrižno postizanje postavljenih ciljeva.

Ako djeci želimo usaditi zdrav način života, najbolje je započeti rano. Djecu možemo usmjeriti na aktivnosti poput biciklizma, igara s loptom, trčanja, ali najvažnije je podržati ih u pokretu koji im je najprirodniji. Kako bi aktivno djetinjstvo bilo bezbrižnije, preporučujemo sklapanje osiguranja od nezgode.

Dopunsko osiguranje za djecu, mlade i studente pokriva neočekivane troškove koji mogu nastati uslijed nesreće ili bolesti. Tako omogućavamo ista pokrića za Vašu djecu kao i za Vas, tj. osiguranje njihove sigurnosti prati Vašu policu osiguranja te su time Vaša djeca na Vašoj polici kao i Vi.

Nudimo dopunsko osiguranje djece već od 2,19 eura mjesečno.